Логотип НВК Фотоприлад
головна
Зворотній зв'язок
зворотній зв’язок
   
  карта сайту   
   
Eng Рус Укр
18001, м. Черкаси,
вул. Б. Вишневецького, 85
 
0472 36-03-08
      33-53-92
oaspu@photopribor.ck.ua
Про підприємство
Новини
Продукція
Послуги
Закупівля/Продаж
Контакти

Рекордний 2016: ДП НВК «Фотоприлад» за 1 квартал збільшив обсяг виробництва в шість разів

 Підприємство працює на оборону держави
    Сьогодні українці знову змушені захищати свою державу зі зброєю в руках. Їхні відвага і стійкість викликають по­вагу в усьому світі. Наша ж оборонна промисло­вість, підприємства, які входять до складу дер­жавного концерну «Укроборонпром», роблять усе, щоб наші бійці були сповна забезпечені су­часним озброєнням.
    Так минулого року ДП НВК «Фотоприлад» на 30 відсотків збільшив випуск своєї продукції, чільне місце в якій займають саме вироби оборонного значення.
    Протягом першо­го кварталу цього року обсяг продукції, виро­бленої на нашому за­воді для Збройних сил України, зріс порівняно з відповідним періодом минулого року взага­лі в шість разів. Завдя­ки цьому ми змогли під­вищити зарплату нашим працівникам на 20 від­сотків, а до бюджетів усіх рівнів сплатили 7,5 мільйона гривень.
    Окрім того, наше центральне конструк­торське бюро «Сокіл» розробило та виготови­ло дослідні зразки при­ладів нового покоління для української армії.
    На даний час разом із фахівцями Міністерства оборони України прово­дяться роботи з оформлення документів щодо прийняття на озброєн­ня коліматорного при­цілу ПК-1М. У рамках державного оборонного замовлення ДП НВК «Фотоприлад» протягом минулого року вико­нав також ремонти зна­чної кількості прицільних комплексів для танків БМ «Булат» та Т-64.
       Велика увага на під­приємстві приділяється охороні праці. Наші пра­цівники трудяться у надзвичайно напруженому режимі. А високотехнологічна продукція, яку вони виготовляють, потребує повної професійної са­мовіддачі й відповідальності. Тому охороні праці ми приділяємо особливу увагу, що нещодавно було відзначено почесною грамотою управління Держпраці в Черкаській області. Самовідданий труд наших працівників спря­мований на захист неза­лежності й єдності нашої держави та повернення миру в Україну.
                                               
    Допомога учасникам АТО
    Значне місце в твор­чому та виробничому арсеналі підприємства займають вироби медич­ного напрямку, які сьо­годні успішно використовуються для лікування та реабілітації учасників АТО.
    Так на початку цьо­го року на прохання головного лікаря Черкась­кого обласного шпиталю ветеранів війни на нашо­му підприємстві було розроблено конструкторську документацію та запуще­но у виробництво комп­лект апаратів механотерапії АМ-1. Він призначений для відновлення рухли­вості суглобів та м'язів після травм і поранень. Ми також передали цьо­му закладу п'ять медич­них функціональних ліжок власного виробництва, які зараз діють у його відді­леннях. Користуються по­питом й інші наші вироби медичного призначення: офтальмологічні прилади для проведення діагнос­тики та лікування хвороб очей, інвертовані мікро­скопи на базі біологічного мікроскопа, медичні функ­ціональні ліжка, аквадистилятори, негатоскопи для перегляду флюорограм тощо. Наш спортивний комплекс «Сокіл» також відкритий для учасників АТО, де вони та їхні сім'ї можуть безкоштовно ко­ристуватися басейном.
    Наші бійці повинні бути озброєними на рівні світо­вих технологій, захищени­ми і здоровими. За цими напрямками й працює державне підприємство «Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад». Усі наші працівники діють високопрофесійно і сум­л
інно, бо кожен знає: від того, як діятимуть наші комплекси й прилади, залежить життя тих, хто захищає Україну, її цілісність і майбутнє.
 
 
 
© ДП НВК «Фотоприлад» Створено в Студії  design by Night river